Egtvedpiken-normal.jpg

Suomen pronssikautinen kulttuuri jaetaan itäiseen ja läntiseen. Läntiset vaikutteet tulivat laivoilla Ruotsista meren yli. Itäinen vaikutus tuli noin 1500 eaa. kukoistaneesta Seiman-Turbinon kulttuurista ja 800–400 eaa. kukoistaneesta Ananjinon kulttuurista. Vaikka Etelä-Skandinavian pronssikautinen yhteiskunta romahti kauden lopussa, Suomessa muutos pronssikaudesta rautakauteen oli ainakin kulttuurisesti rauhallinen. Pronssikauden kulttuuri jatkui melko samanlaisena rautakaudella.

l-normal.jpg

Hämeen Härkätie on historiallinen maantie ja matkailutie, joka kulkee Turusta Hämeenlinnaan. Ennen historiaa se oli kuitenkin osa pidempää väylää. Sisämaasta tuotiin turkiksia ja lääkkeenä käytettyä haustetta Länsi-Suomen kauppapaikoille. Hämeeseen taas on rannikolta viety aseita, koruja, metallia ja suolaa. Härkätien nimen alkuperää ei yleisesti tunneta.

minoan%20girls%20chariot-normal.jpg

Subatlanttinen ilmasto- ja kasvillisuuskausi Pohjois-Euroopassa alkoi noin 2760 vuotta sitten ja jatkuu vielä nykyään. Kaudelle on ollut ominaista ilmaston hidas viileneminen. Noin 2700 eaa. ilmasto oli lämmin ennen pronssikautta, mutta viileni 860–750 eaa., ja dramaattisemmin kylmeni ja kostui noin 650 eaa. Varhaispronssikausi oli lämmin. Pronssista ja kullasta valmistettiin esineitä ja ainakin jotkin heimot palvoivat aurinkoa, on löydetty auringon kuvaa esittävät aurinkovaunut, joissa on pronssinen auringon kiekko. Äitijumalatar oli laajalti tunnettu. Uhreja tehtiin usein vesiin, esimerkiksi heittämällä esineitä, eläimiä tai ihmisiä. Lähi-idän suuret sivilisaatiot faaraoiden Egypti ja varhainen Mesopotamia olivat aikoinaan pronssikautisia. Näiden sivilisaatioiden vaikutus säteili Kreetalle ja Kreikkaan, minne syntyi suuria kaupunkeja. Vaikutteet levisivät pohjoiseen.

tauromachy%20crete%20girls-normal.jpg

Härkätieläisten ilakoivaa elämää. Myös härkäkultti levisi klassillisen antiikin tyyssijoilta Baltian kautta pohjoiseen. Vai oliko suunta päinvastainen?

 

 

 

LÄHTEET

Arctinet-projekti, Ari Turunen, Eero Muurimäki, Mika Lavento, Helsingin yliopiston arkeologian laitos, Heikki Matiskainen, Riihimäen museotoimen johtaja, Museovirasto, Satakunnan museo, Kuopion museo, Saarijärven museo

Museovirasto: Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Mikroliitti Oy: Suomen esihistorian kronologiataulukko

 

Kuvitus: Numero

 

LÄHDEKIRJALLISUUTTA

Burenhult, Göran päätoim. 1994. Ihmisen suku 2. Kivikauden ihmiset. Werner Söderström Osakeyhtiö. Hongkong.

Burenhult, Göran (toim.) 1999. Arkeologi i Norden 1. Natur och kultur. Stockholm.

Burenhult, Göran (toim.) 2000.Arkeologi i Norden 2. Natur och kultur. Stockholm.

Carpelan, Christian 1975. Om den östliga metallkulturen i Finland – kronologi och ursprung. Kuml 1973–1974.

Carpelan, Christian 1984. Katsaus saamelaisten esihistoriaan Suomen väestön esihistorialliset juuret. Bidrag till kännedom av Finlands natus och folk. H. 131. Helsinki 1984.

Chernykh, E. N. 1992. Ancient metallurgy in the USSR. The Early Metal Age. Cambridge University Press. Cambridge.

Cernych, E.N. Kuz`minyhin, S. V. 1994. Die Älteste metallurgie Nordeurasiens. Probleme der Wechselbeziehlungen zwischen den erzeugenden Zentren. Journal de la Sociéte Finno-Ougrienne 85.

Coles, J. M. & Harding, A. M. 1979. The Bronze Age in Europe. An Introduction to the Prehistory of Europe c. 2000 – 700 BC. London.

Dreijer, Matts 1986. The history of the Åland people. I:1 From the Stone age to Gustavus Wasas. Mariehamn.

Edgren, Torsten 1981. Lans och yxa. Kring trenne nya metallföremål från Finlands bronsålder. Finsk Museum 1979. Finska Förminnesföreningen. Esbo 1981.

Edgren, Torsten 1986. Ett brånsålderspänne från Linjebacka i Esse. Iskos 6. Suomen muinaismuistoyhdistys. Helsinki. Vammalan Kirjapaino Oy Vammala.

Glob, P. V. 1970. Højfolkeet. Bronzealderens Mennesker bevaret i 3000 År. Gyldendal. Denmark.

Edgren, Torsten 1992. Den förhistoriska tiden. Finlands historia I. Schildts. Esbo. Ekenäs Tryckeri Ab. Ekenäs.

Gräslund, Bo 1987. The Birth of Prehistoric Chronology. Dating methods and dating systems in nineteenth-century Scandinavian archaeology Cambridge University Press. Cambridge.

Grönros, Jarmo 1980. Nuoremman pronssikauden ja varhaisen rautakauden laivalatomuksista Itämeren piirissä. Karhunhammas 4. Suomalainen ja vertaileva arkeologia. Moniste n:o 4. Turun yliopisto. Turku. 9-15.

Häkkinen, Kaisa 1996. Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa. Tietolipas 147. Suomalaisen kirjallisuuden historia. Helsinki. Karisto Oy:n kirjapaino Hämeenlinna 1996.

Harding, Anthony 1994. Pronssikauden päällikkökunnat ja Euroopan kivikauden loppuminen. Ihmisen suku 2. Kivikauden ihmiset. (Burenhult, Göran päätoim.). Werner Söderström Osakeyhtiö. Hongkong.

Heikkurinen-Montell, Tuula ja Koivisto, Leena 2000. Lapin Sammalahdenmäki - Suomen uusi maailmanperintökohde. Muinaistutkija 1/2000. Suomen arkeologinen seura. Vantaa.

Hulthén, Birgitta 1991. On ceramic ware in Northern Scandinavia during the neolithic, Bronze and Early iron age. Archaeology and environment 8. University of Umeå. Department of archaeology. Umeå 1991.

Huurre, Matti 1983. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin esihistoria. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia I. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton ja Lapin maakuntaliiton yhteinen historiatoimikunta. Kuusamo 1983, Koillissanomat Oy.

Huurrre, Matti 1984. Kainuu from the Stone Age to the Bronze Age. Finds and Cultural Connections. Iskos 4. Fenno-Ugri et slavi 1983. Suomen Muinaismuistoyhdistys. Helsinki. Vammalan Kirjapaino Oy.

Kaskinen, Ilkka 1980. Vanhemman pronssikauden hautaraunio Liedon Kotokalliolla. Karhunhammas 4. Suomalainen ja vertaileva arkeologia. Moniste n:o 4. Turun yliopisto. Turku.

Kivikoski, Ella 1938. Pronssikauden suurlöytö Kokemäeltä. Suomen Museo XLV. 1938. Suomen Muinaismuistoyhdistys. Helsinki.

Koivunen, Pentti 1986. Harvinainen piiesine Kestilästä. Faravid 9. 85. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys r.y. Rovaniemi. Gummerus Oy:n kirjapainossa Jyväskylässä 1986. 35-52.

Kotivuori, Hannu 1996. Pyytäjistä kaskenraivaajiksi. Rovaniemen asutus noin 6000 eKr. – 1300 jKr. Rovaniemen historia vuoteen 1721. Kotatulilta savupirtin suojaan. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä 1996.

Kristiansen, Kristian 1998. Europe before History. Cambridge University Press. Cambridge.

Kristiansen, Kristian 1994. The emergence of the European World system in the Bronze Age: divergence, convergence and social evolution during the first and second millenia BC in Europe. Kristiansen, K. and Jensen, J (eds): Europe in the First Millenium BC. Sheffield.

Krohn, Julius 1894. Suomen suvun pakanallinen jumalanpalvelus. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia. 83 osa. I. Helsinki.

Kuokkanen, Timo ja Korkeakoski-Väisänen, Kristiina 1985. Nakkila Viikala Selkäkangas. Pronssikautisen hautaröykkiön tutkimus 1978–81. Karhunhammas 9. Suomalainen ja vertaileva arkeologia. Turun yliopisto. Turku 1985.

Kuz`minych, S.V. 1996. Osteuropäische und Fennoskandische Tüllenbeile des Mälartyps: Ein Rätsel der Archaäologie. Fennoscandia Archaeologica. Suomen Arkeologinen Seura. Helsinki.

Lang, Valter 1999. Arvostelu teoksesta: Gustavsson, Kenneth:Otterböte. New Light on a Bronze Age Site in the Baltic. Theses and papers in Archaeology B:4. Stockholm University 1997. Fennoscandia archaeologica XVI. Suomen arkeologinen seura. Helsinki. Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi 1999. 81-84.

Lavento, Mika 2001. Textile Ceramics in Finland and on the Carelian Isthmus. Nine Variations and Fugue on a Theme of C. F. Meinander. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 109. Helsinki 2001. Vammalan kirjapaino Oy.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1988. Esihistorian vuosituhannet Savon alueella. Savon historia I. Kustannuskiila Oy. Kuopio.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1986. Luistarin röykkiöhauta – kivi-, pronssi-, rautakautinen mysteeri. Iskos 6. Suomen muinaismuistoyhdistys. Helsinki 1986. Vammala 1986, Vammalan kirjapaino.

Madsen, A.P. 1876. Afbildninger af Danske oldsaker og mindesmærker. Broncealderen II. Samalde fund. Gyldankse Boghandel. København.

Malmer, Mats B. 1994. Sotakirveskulttuurin aika: Eurooppa yksilöityy. Ihmisen suku 2. Kivikauden ihmiset. (Burenhult, Göran päätoim.). Werner Söderström Osakeyhtiö. Hongkong.

Matiskainen, Heikki 1988. Umwelt- und Kulturveränderung während der Bronzezeit in Finnland. Hänsel, Bernhard (toim.): Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas.Oetker-Voges Verlag. Kiel 1988.

Meinander, C. F. 1954. Die Bronzezeit in Finnland. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 54. Helsinki 1954.

Miettinen, Mirja 1984. En bronsålders holkyxa från Jeppo (Jepua). Fennoskandia archaeologica I. Suomen arkeologinen seura. Helsinki–Ekenäs.

Miettinen Mirja 1993. Kangasalan Sarsa, esimerkki Pirkanmaan kehityksestä kivikaudesta pronssikauteen. Soininen, Tuija-Liisa (toim.) Näkökulmia Pirkanmaan esihistoriaan. Masunni. Kirjoituksia Tampereelta ja Pirkanmaalta 1. Tampereen museot 93. Tampere.

Montelius, Oscar 1903. Die Typologische Methode. Stockholm

Montelius, Oscar 1900. Die Ältesten Brozezeit in Nord-Deuschland und Skandinavien. Braunschweig. Druck und Verlag von Friedrich vieweg und Sohan. Sonder-Abdruck aus dem Archiv für Anthropologie XXV und XXVI. Band.

Montelius, Oscar 1885. Tidsbestämning inom Bronsåldern med särskildt afseende på Skandinavien. Kongl. vitterhetes historie och Antiqvitets Akademies handlingar. Trettionde delen. Ny Foljd. Tiede Delen. Stockholm.

Muinainen Traakia. Kulta- ja hopea-aarteita Bulgariasta 5000 eKr. – 3000 jKr. F. G. Lönnberg. Helsinki 2000.

Oakeshott, Ewart 1994. The Archaeology of Weapons. Arms and Armour from prehistory to the Age of Chivalry. Barnes & Noble Books. New York.

Okkonen, Jari 1998. Muinaiset kivirakennelmat Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Oulun yliopisto. Taideaineiden ja antropologian laitos. Yleisen arkeologian lisensiaatintutkimus. Maaliskuu 1998.

Okkonen, Jari 1998. Pohdintoja rannikon pronssikulttuurin pohjoisrajasta. Muinaistutkija 4/1998. Suomen arkeologinen seura. Helsinki 1998.

Pohjakallio, Lauri 1978. Kuopion muinaisuus esihistoriallisten löytöjen valossa Aarni 17 Kuopio 1978

Pohjakallio, Lauri 1978. Siilinjärven Autiorannan lapinraunio ja sen alainen kuppikallio. Aarni 17. Kuopio 1978. Kuopion isänmaallisen seuran toimituksia 17.

Räty, Jouko 1995. The Red Ochre Graves of Vaateranta in Taipalsaari Fennoscandia Arcaheologica XII (1995). Suomen arkeologinen seura ry. Helsinki.

Salo, Unto 1969. Itämerensuomalaisten kielten varhaisimmat germaaniset lainasanat esihistorian näkökulmasta. Kalevalaseuran vuosikirja n:o 49/1969

Salo, Unto 1981. Satakunnan historia 1, 2. Satakunnan pronssikausi. Satakunnan Maakuntaliitto r.y. Rauma.

Salo, Unto 1965. Kullaan Puiston muinaisjalas. Uusia tietoja harjajalasten funktiosta ja iästä. Suomen museo LXXII 1965. Suomen muinaismuistoyhdistys. Helsinki. Puromiehen kirjapaino OY.

Salo, Unto - Lahtiperä, Pirjo 1970. Metallikautinen asutus Kokemäenjoen suussa I. Muinaisjäännökset ja muinaislöydöt. Satakunnan museon kannatusyhdistys. Pori. Satakunnan Kirjateollisuus Osakeyhtiö.

Schönbäck, Bengt 1952. Bronsåldershus i Uppland. Tor 1949-1951. Uppsala.

Seger, Tapio 1981. On the Structure and Emergence of Bronze Age Society in Coastal Finland. A systems Approach. Suomen Museo 1981.

Seger, Tapio 1984. The Swords and Daggers of the Finnish Bronze Age. A Functional Analysis. Fennoskandia archaeologica I. Suomen arkeologinen seura. Helsinki–Ekenäs.

Seger, Tapio 1984. The chronological and spatial distribution of Bronze Age metal Finds in Finland. Iskos 4. Fenno-ugri et Slavi 1983. Suomen Muinaismuistoyhdistys. Vammala.

Siikala, Anna-Leena 1992. Suomalainen samanismi – mielikuvien historiaa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 565. Helsinki.

Siiriäinen, Ari 1984. Bromarv and Luopioinen: Two early bronze age finds from Finland. Fennoskandia archaeologica I. Suomen arkeologinen seura. Helsinki–Ekenäs.

Siiriäinen, Ari 1978. The Bronze Age site at Anttila in Lestijärvi and the Dating of the Coastal Cairns in Middle Ostrobothnia, Finland. Suomen Museo 1977. Suomen Muinaismuistoyhdistys. Espoo.

Sulimirski, T. 1970. Prehistoric Russia. An outline. London. John Baker Humanities Press.

Tallgren, A. M. 1931. Suomen muinaisuus. Werner Söderström osakeyhtiö. Porvoo ja Helsinki.

Tallgren A. M. 1934. Pronssikautinen kirves Maariasta. Suomen museo XL 1933. Suomen muinaismuistoyhdistys. Helsinki.

Uino, Pirjo 1997. Ancient Carelia. Archaeological Studies. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 89:1. Helsinki 1997. Jyväskylä 1997.

Vilkuna, Janne 1993. Keski-Suomen lapinraunioista. Lapinraunioita ja hiidenkiukaita. Museoviraston arkeologian osaston julkaisu no 3.

Ylimaunu, Juha 2000. Itämeren hylkeenpyyntikulttuurit ja ihminen–hylje-suhde. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki. 1-510.

Gardberg, C.J.: Kivestä ja puusta. Suomen linnoja, kartanoita ja kirkkoja. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava, 2002. ISBN 951-1-17423-1.

Masonen, Jaakko: Hämeen Härkätie. synty ja varhaisvaiheet. Tiemuseon julkaisuja 4. Helsinki: Tie- ja vesirakennushallitus, 1989. ISBN 951-861-448-2.

Masonen, Jaakko, Eero Ojanen & Markku Heikkinen: Härkätie. Hämeen Härkätien matkailuopas. Hämeenlinna: Härkätie-toimikunta, 1992. ISBN 952-90-3890-9.

Poutanen, Pirjo: Hämeen Härkätiellä. Helsinki: Otava, 2002. ISBN 951-1-17872-5.